Lao Tse over paren van tegenstelling

 
foto 1.htm
Erkennen allen onder de hemel de schoonheid van het schone,
dan ook het lelijke.
Erkennen allen de goedheid van het goede,
dan ook het niet-goede.
Want zijn en niet-zijn baren elkander.
Moeilijk en licht vervolmaken elkander.
Lang en kort bepalen elkander.
Hoog en laag komen uit tegen elkander.
De toon en de stem sluiten aan bij elkander.
Voor en na volgen elkander.
Daarom maakt de Wijze werk van het niet-doen…
en predikt de leer zonder woorden.
De tienduizend wezens komen op en hij weigert niet.
Hij brengt voort en rekent niet als eigen.
Hij doet en steunt er niet op,
verwerft verdienste en hecht er niet aan.
Juist omdat hij er niet aan hecht,
wordt zij hem nimmer ontzegd.
Over de paren van tegenstelling
van Lao Tse uit de Tao Te Tjing