Zen verhaal over aandacht

Zen houdt van eenvoud en komt graag meteen tot de kern. Het beroemde verhaal over Zenmeester Ikkyu is daar een prachtige illustratie van.

bij Zen verhaal

Een man trad uit de menigte naar voren en sprak tot Zenmeester Ikkyu: ‘Meester, wilt U voor mij opschrijven wat de hoogste, de meest verheven wijsheid is?’
Ikkyu nam meteen zijn penseel en schreef in sierlijke letters: Aandacht.

‘Is dat alles?’ vroeg de man. ‘Zou U er misschien iets aan willen toevoegen?’
Ikkyu nam zijn penseel en schreef het woord twee maal:
Aandacht, Aandacht.

De man sprak nu enigszins geïrriteerd: ‘Ik kan maar weinig wijsheid ontdekken in wat U zojuist schreef’.
Toen schreef Ikkyu hetzelfde woord drie maal:
Aandacht, Aandacht, Aandacht.

Vertwijfeld riep de man toen uit: ‘Maar wat betekent dat woord aandacht dan eigenlijk?’
Ikkyu antwoordde vriendelijk:
‘Aandacht betekent aandacht’.