Kindertherapie Aalsmeer

logo Mieke de Beer

 Praktijk voor integratieve kindertherapie, Mieke de Beer en Ilse van Toor

 

Kinderen en jongeren zien we graag gelukkig en zich spelend en lerend verder ontwikkelen samen met familie, vriendjes en vriendinnetjes. Kindertherapie Aalsmeer is vorig jaar speciaal opgericht voor die kinderen bij wie dit proces om wat voor reden dan ook wordt verstoord. Het samenwerkingsverband tussen ‘Het Vrije Kind’ (Mieke de Beer) en ‘Stap op!’ (Ilse van Toor) heeft het afgelopen jaar geresulteerd in een breed aanbod van kortdurende psychotherapie, trainingen, ouderbegeleiding en schoolprojecten. Dit doen zij voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar.

De werkwijze van Kindertherapie Aalsmeer komt voort uit hun visie dat ieder kind uniek is en zijn of haar reden heeft om te doen zoals het doet. Zonder te oordelen, zoeken de kindertherapeuten op zeer creatieve wijze samen met het kind naar hulpbronnen en oplossingen. De kindertherapeut stelt het kind centraal, observeert, luistert, speelt, praat en benadert het kind op een manier die bij hem of haar past. Het doel is dat het kind zich vrij voelt van belemmeringen en sterk wordt in zijn denken en handelen. Doordat de ik-sterkte van het kind toeneemt, kan hij een keus maken hoe hij wil reageren in een bepaalde situatie. Het kind kan opstappen naar de volgende ontwikkelingsfase.

De samenwerking is zeer succesvol gebleken. Speerpunten waren dit jaar om kinderen nooit op een wachtlijst te plaatsen en dat elk kind en zijn of haar ouders de juiste en passende begeleiding of behandeling krijgt. De volgende trainingen worden aangeboden; ‘Beter concentreren’, ‘Faalangst’, ‘Stevig in je schoenen’ en ‘Hoe word ik boos’. Voor meer informatie kunt u op de website kijken  http://www.kindertherapieaalsmeer.nl/ en http://www.hetvrijekind.nl/ of een e-mail sturen aan info@hetvrijekind.nl

Voor ouders is er 15 mei een informatieavond over echtscheiding georganiseerd door Marianne Buskermolen en Lidwien van Wissen, trainers van TCO en Mieke de Beer, kindertherapeute.