Bewegen of vastzitten?

Vrij kunnen bewegen……of vastzitten in oude, niet meer effectieve patronen

Wie herkent het niet, de moeite die we soms kunnen hebben om onze eigen weg te gaan, om te bewegen in de richting die we zelf kiezen.beweging systemisch
Als je weet wat je graag zou willen, wat maakt dan toch dat het soms zo lastig is daar ook werkelijk voor te gaan?

Een van de basisbehoeften van een mens is dat hij ergens bij wil horen. Dat geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het zorgt er ook soms voor dat we het lastig vinden om te zijn wie we zijn in plaats van te zijn zoals anderen graag willen dat we zijn of zelfs vinden dat we moeten zijn.

De familie waarin we groot worden heeft zijn eigen waarden en normen en een zogeheten ‘groepsgeweten’. In onze opvoeding leren we wat goed en fout is, wat wel of niet kan en mag. Omdat een kind volledig afhankelijk is van zijn ouders of verzorgers, is het van levensbelang dat het dingen leert en doet die in overeenstemming zijn met wat het groepsgeweten vraagt en dat het zich aan de regels houdt. Regelbreuk en afwijken laat het persoonlijk geweten knagen en geeft een schuldgevoel, maar geeft ook een risico dat je er niet meer bij mag horen, dat ze niet meer van je houden of dat ze je zelfs niet meer willen en buitensluiten.

Zo ontwikkelt zich het persoonlijk geweten dat een mens bindt aan de groep waarbij hij hoort. Het familie-groepsgeweten zorgt ervoor dat bepaalde patronen in stand worden gehouden. Er is een vorm van vrijheid binnen de grenzen van het systeem. Je voelt je onschuldig als je je keurig aan de regels houdt en schuldig als je daar teveel van afwijkt.

De behoefte om erbij te horen en de angst voor liefdesverlies heeft voor sommigen wel een heel hoge prijs. Zij durven zich niet los te maken en blijven sterk gebonden aan het familiegeweten met zijn regels over hoe het moet. Daarmee zijn ze niet vrij om hun eigen keuzes te maken en hun eigen weg te gaan.

Vormen van coaching, training of therapie kunnen mensen dan helpen oude patronen los te laten en in contact te komen met zichzelf, het hier en nu en hun volwassen kwaliteiten. Leren omgaan met het ‘schuldgevoel’ dat zo kan knagen als we anders doen of zijn dan onze ouders graag van ons willen?

De nieuwe LevensKunsttraining start: Zie agenda