Bewegen of vastzitten?

logo levenskunstTraining LevensKunst

We hebben allemaal onze levensvragen en thema’s waar we tegenaan lopen of erger, waar we soms zelfs op stuk lopen. Vaak universele thema’s, herkenbaar in een bepaalde levensfase. Een groepstraining waarin je kennis en vaardigheden aangereikt krijgt en je kunt leren van en delen met elkaar, helpt je om ‘stapstenen’ te maken van jouw ‘struikelblokken’ op je persoonlijk levenspad.

Levenskunst is een intensieve vitaliteitstraining van 4 dagen en 1 avond, op basis van NLP en Systemisch Werk

Met Systemisch Werk los je geen problemen op, maar onderzoek je waarom het je tot nu toe niet gelukt is om ongewenste patronen te veranderen.

Een familieopstelling kan inzicht geven in hoe je vastzit in patronen die ooit helpend waren, maar je nu afhouden van je eigen levenspad. Het maakt zichtbaar wat een stap in de goede richting zou kunnen zijn. De werkelijkheid onder ogen zien en benoemen, heeft een helende werking en kan ervoor zorgen dat je de geschiedenis beter een plek kan geven en in het heden beter je plek in kan nemen.

Onderdelen uit o.a mindfulness, NLP en oplossingsgericht werk, helpen de inzichten uit de opstellingen vorm te geven in de praktijk, verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leven, je te richten op wat je wilt en wat jij daar zelf aan kunt doen.

Omdat ontwikkeling een voortdurend proces is, bieden we na de basistraining vervolgdagen aan waarvoor we je uitnodigen een volgende stap in jouw proces te maken.

  • Wil je meer leven in plaats van overleven en loskomen uit oude patronen
  • De communicatie en relatie met jezelf en de ander verbeteren
  • Jezelf assertiever leren opstellen en leren omgaan met grenzen
  • Je plek vinden, binnen je familie of in andere contexten van je leven
  • Ontdekken wat belangrijk voor je is, en hoe je daar werkelijk vorm aan kunt geven

dan ben je van harte welkom

Trainers Marianne Buskermolen en Lidwien van den Broek

Maak een afspraak voor een persoonlijk kennismakings- en informatiegesprek met
Marianne Buskermolen 0297-324757 of mail haar info@tco-aalsmeer.nl

Voor info over data en prijzen zie de pagina Agenda

Aanmelden kan via een aanmeldformulier op de pagina Aanmelden


 

 

Vrij kunnen bewegen……of vastzitten in oude, niet meer effectieve patronen

Wie herkent het niet, de moeite die we soms kunnen hebben om onze eigen weg te gaan, om te bewegen in de richting die we zelf kiezen.beweging systemisch
Als je weet wat je graag zou willen, wat maakt dan toch dat het soms zo lastig is daar ook werkelijk voor te gaan?

Een van de basisbehoeften van een mens is dat hij ergens bij wil horen. Dat geeft een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Het zorgt er ook soms voor dat we het lastig vinden om te zijn wie we zijn in plaats van te zijn zoals anderen graag willen dat we zijn of zelfs vinden dat we moeten zijn.

De familie waarin we groot worden heeft zijn eigen waarden en normen en een zogeheten ‘groepsgeweten’. In onze opvoeding leren we wat goed en fout is, wat wel of niet kan en mag. Omdat een kind volledig afhankelijk is van zijn ouders of verzorgers, is het van levensbelang dat het dingen leert en doet die in overeenstemming zijn met wat het groepsgeweten vraagt en dat het zich aan de regels houdt. Regelbreuk en afwijken laat het persoonlijk geweten knagen en geeft een schuldgevoel, maar geeft ook een risico dat je er niet meer bij mag horen, dat ze niet meer van je houden of dat ze je zelfs niet meer willen en buitensluiten.

Zo ontwikkelt zich het persoonlijk geweten dat een mens bindt aan de groep waarbij hij hoort. Het familie-groepsgeweten zorgt ervoor dat bepaalde patronen in stand worden gehouden. Er is een vorm van vrijheid binnen de grenzen van het systeem. Je voelt je onschuldig als je je keurig aan de regels houdt en schuldig als je daar teveel van afwijkt.

De behoefte om erbij te horen en de angst voor liefdesverlies heeft voor sommigen wel een heel hoge prijs. Zij durven zich niet los te maken en blijven sterk gebonden aan het familiegeweten met zijn regels over hoe het moet. Daarmee zijn ze niet vrij om hun eigen keuzes te maken en hun eigen weg te gaan.

Vormen van coaching, training of therapie kunnen mensen dan helpen oude patronen los te laten en in contact te komen met zichzelf, het hier en nu en hun volwassen kwaliteiten. Leren omgaan met het ‘schuldgevoel’ dat zo kan knagen als we anders doen of zijn dan onze ouders graag van ons willen?

De nieuwe LevensKunsttraining start: Zie agenda