Therapie

In het TCO zijn we gepecialiseerd in oefentherapie Cesar/Mensendieck, psychosomatiek en kinderoefentherapie.

Oefentherapie Cesar/Mensendieck is bedoeld voor mensen die door een onjuist houdings- en bewegingspatroon of door lichamelijke ziekten klachten hebben.

Psychosomatische oefentherapie Cesar/Mensendieck is bestemd voor mensen met stressgerelateerde klachten en besteedt aandacht aan de psychische oorzaken daarvan. In de behandeling staat de wisselwerking tussen psyche (geest) en lichaam (soma) centraal.

Kinderoefentherapie is bedoeld voor kinderen met houdings-en bewegingsproblematiek, voor kinderen met een motorische achterstand en faalangst.

Voor meer info zie tabladen ‘oefentherapie Cesar/Mensendieck’, ‘psychosomatiek’, ‘kinderoefentherapie.

Vergoeding: Oefentherapie en psychosomatische oefentherapie Cesar/Mensendieck worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Kinderoefentherapie Cesar wordt vanuit de basis en aanvullende verzekering vergoed. U kunt op uw polis nakijken hoe uw vergoeding is geregeld.

Verwijzing: In de meeste gevallen wordt u doorverwezen door uw huisarts of specialist, vraag dan om een verwijsbriefje met verwijsreden. Het TCO heeft echter ook DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie). DTO is bedoeld voor mensen die niet door de huisarts zijn doorverwezen. Door uw therapeut zal dan een screening plaats vinden, met als doel inzichtelijk te maken of u met uw klacht op het juiste adres bent.

Telefonisch aanmelden:

  • U kunt zich voor therapie telefonisch aanmelden op telefoonnummer 0297-324757 bij voorkeur op maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.00 – 13.30 uur of tussen 19.00 – 19.30 uur.
  • Voor de kinderoefentherapie verzoeken we u te bellen naar hetzelfde nummer op maandag en vrijdag tussen 13.00 – 13.30 uur.
  • Voordat u op onze afspraak komt, vragen wij u om het aanmeldformulier voor de therapie via deze site in te vullen, zodat wij meer tijd over zullen hebben voor ons intakegesprek.

Telefoonnummers en E-mailadressen therapeuten

Na telefonisch overleg kunt u zich via deze site aanmelden.

Download de  TCO Aalsmeer algemene folder Je kunt je hiernaast aanmelden voor onze gratis nieuwsbrief, als je automatisch op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws en actualiteiten in ons centrum. Zie ook onze facebookpagina: www.facebook.com/tco-aalsmeer