TCO-aalsmeer-logo
verbinding

Een nieuwe lente, een nieuw geluid!

Inmiddels is het alweer maart. We kijken uit naar de lente en naar al het nieuwe dat er in de natuur tevoorschijn gaat komen. In onszelf borrelt ook nieuwe energie als die van lammetjes in de wei. In deze TCO-nieuwsbrief vind je informatie over onze activiteiten voor de komende maanden en een artikel over hoe je van een relatie onder spanning, weer een spannende relatie kan maken.

Agenda:

25 maart:

INSPIRATIE- EN TRAININGSDAG met als onderdeel de Systemisch theatervoorstelling WIJS
Voor wie vorig jaar niet in de gelegenheid was de voorstelling van Lidwien in de Oude Veiling mee te maken, is dit een nieuwe kans.

9, 10, 23 en 24 april:

LEVENSKUNSTTRAINING. Er zijn nog een paar plekken vrij.

25 en 26 juni:

WEEKENDWORKSHOP VOOR PARTNERS: EEN RELATIE IN VERBINDING.
In onze trainingen roepen deelnemers regelmatig: 'Was mijn partner hier maar bij, want hoe kan ik thuis uitleggen wat ik hier heb ervaren'. Of: 'Wat zou ik mijn partner dit ook gunnen'.
Niet zelden volgt in een volgende training die bewuste partner, een ouder of een kind. Want hoeveel makkelijker wordt het om met elkaar in verbinding te komen als je beiden dezelfde helpende kennis en ervaring hebt opgedaan. We zijn dan ook verheugd dat we deze workshop kunnen aanbieden, bedoeld voor partners
 • die elkaar niet meer kunnen vinden
 • waarbij de verbindende communicatie ver te zoeken is
 • die zoekend zijn naar hun plek in samengestelde gezinnen
 • bij wie het best wel lekker loopt, maar die hun relatie willen verdiepen
Verderop in deze nieuwsbrief vind je informatie over de bovengenoemde activiteiten.
En wil je vast het een en ander lezen over wat helpend is om de liefde in de relatie te laten stromen,
lees dan het artikel:

van EEN RELATIE ONDER SPANNING naar weer EEN SPANNENDE RELATIE


Veel plezier met lezen.
Marianne, Jessica en Lidwien
IMG_4956

- 25 maart -

een theatrale inspiratie- en trainingsdag

Op ons 12 1/2-jarig LevensKunst-jubileumfeestje, alweer een jaar geleden, speelde Lidwien haar Systemische voorstelling WIJS. Meer dan ​100 (ex)deelnemers aan onze trainingen en hun familieleden en/of vrienden, vierden ons feestje, verdeeld over twee avonden, mee. Het werd een groot succes.

De voorstelling neemt je op een inspirerende, theatrale, toegankelijke en leuke manier mee in het Systemisch gedachtengoed en laat zien hoe liefde voor, en loyaliteit aan onze familie ons levenspad beïnvloeden. Het geeft zicht op wat ons kan steunen of juist kan verhinderen om onze eigen weg te gaan. In wat kan helpen om uit alle (familie)wijsheden die we hebben meegekregen, onze Eigen-Wijs te ontdekken en te kunnen laten horen.

Op donderdag 25 maart speelt Lidwien opnieuw haar voorstelling, inmiddels samen met Kai, collega en professioneel muzikant. Ook de voorstelling ontwikkelt zich op deze manier natuurlijk en wordt steeds mooier. Deze keer is het een onderdeel van een inspiratie- en trainingsdag bij NTI NLP in Limmen. De dag start met de voorstelling en gaat daarna over in het werken met opstellingen en oefeningen rondom de thema’s die aangeraakt worden bij de deelnemers. Wil je meer weten, kijk dan op www.ntinlp.nl/wijs
Leuk als je erbij bent!

9, 10, 23 en 24 april

LevensKunst

nog een paar plekken vrij!
De lockdown heeft consequenties gehad voor onze planning en ook de Levenskunsttraining die zou starten op 6 maart, hebben we onder invloed hiervan moeten verschuiven.
De nieuwe data: 9, 10, 23 en 24 april. De groep is bijna vol, maar er is dus nog een nieuwe kans voor diegene in wiens agenda maart niet goed uitkwam. Kijk voor verdere info op www.tco-aalsmeer.nl en wacht niet te lang met opgeven.
zo mooi anders

vrijdag 25 en zaterdag 26 juni

2-daagse WeekendWorkshop

Een relatie in verbinding

Dat je als individu bewust wordt van de invloed van je geschiedenis, zicht krijgt op dat wat je zo gemist hebt en je mogelijkheden vergroot om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven, is helpend en helend voor iedereen.
Om dat samen met je partner te kunnen doen is nog helpender.
Partners ervaren het in onze trainingen als een groot voordeel om samen te groeien, elkaar te kunnen steunen in het inslijten van nieuwe helpende patronen en elkaar attent te kunnen maken op wat niet helpend meer is in de dagelijkse praktijk.

In de weekendworkshop ‘Een relatie in verbinding’ spring je samen in het diepe, blaas je je relatie nieuwe, positieve energie in en breng je deze naar een nog meer volwassen niveau.
Je kijkt samen vooruit én individueel naar je geschiedenis en de invloed van eerdere relaties en ervaringen op je relatie van nu.
Een mooi cadeau voor wie de relatie wil verdiepen en de liefde nog meer wil laten stromen.

We maken hierbij gebruik van o.a. familieopstellingen, verschillende communicatiemethodieken (verbindende communicatie, NLP en oplossingsgericht werk) en lichaamswerk.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
 • Hoe communiceer jij, hoe doet je partner dat en welke onbewuste processen spelen daarin een rol?
 • Wie ben jij, hoe blijf je bij jezelf en waar liggen jouw grenzen?
 • Wat zijn de versterkende en beperkende invloeden van jouw gezin van herkomst op de relatie?
 • Wat is jouw plek en verantwoordelijkheid in de relatie en hoe neem je die ook werkelijk?
 • Welke verlangens heb je naar elkaar en wat kun je van elkaar verwachten?
 • Hoe vrij ben je om je eigen keuzes en beslissingen te maken en welke invloed hebben verwachtingen van anderen?
 • Richt je de schijnwerper op dat wat je elkaar hebt te geven in de relatie, of dat wat ontbreekt? Hoe ontstaat er meer balans?
 • Hoe kunnen we onze taal gebruiken om beter in contact te blijven: weg van oordeel, verwijt en beschuldiging (‘Moet je vanavond nu alweer weg?’) naar het uiten van gevoelens, behoeften en verlangens (‘Ik heb zo’n behoefte aan een beetje tijd en gezelligheid met jou’).
De workshop wordt gegeven in Praktijk Lavida in Aalsmeer.
We werken met maximaal 5 stellen en voor dit weekend betaal je per stel 475,- euro.
We starten de dagen om 10.00 uur en eindigen rond 17.00 uur.
Een mooi cadeau voor wie zijn relatie wil verdiepen en de liefde nog meer wil laten stromen.
relatie

Van een relatie onder spanning naar

weer een spannende relatie

‘Hij laat me niet gewoon zijn wie ik ben, ik heb altijd het gevoel dat ik niet voldoe aan zijn verwachtingen, dat ik niet goed genoeg ben’.
‘Ik doe niets liever dan voor hem zorgen. En ik krijg het altijd voor elkaar om hem weer te laten lachen’.
‘Ik heb altijd het gevoel dat ik op eieren moet lopen. Als ik maar iets verkeerd zeg is ze alweer op haar teentjes getrapt’.
‘Zij bemoedert me altijd zo. Dat is lief hoor, maar ik ben haar kind niet!’
‘Ik voelde me als jong, onzeker meisje zo geborgen en veilig bij hem, een oudere en veel wijzere man. Maar nu zorgt dat vaderlijke er juist voor dat ik hem meer als maatje ga zien dan als gepassioneerde liefdespartner’

Struikelblokken in de relatie

Zo maar een paar situaties die we in onze partnerrelatie tegen kunnen komen. Dingen die je graag samen wilt oplossen, maar die steeds maar weer terug blijven komen en strijd oproepen.
Veel van die patronen waar we hier en nu over struikelen, hebben hun oorsprong in onze kinderjaren en wanneer we ons daar niet van bewust zijn, brengen we onze boosheid en frustratie vaak niet aan het juiste adres. We vechten iets met onze partner uit terwijl het eigenlijk gaat over iets tussen onszelf en een of beide ouders.

Projectie

Als je in je jeugd niet aan de verwachtingen van je vader kon voldoen, hoe hard je je best ook deed om door hem gezien en gewaardeerd te worden, dan is de kans groot dat je dit onvervulde verlangen later op je partner projecteert. Onbewust zoek je bij hem of haar steeds naar erkenning en waardering en de bom kan al barsten als je in de ogen van je geliefde een blik van afkeuring lijkt te zien.
Als in je kinderjaren je moeder onzeker en labiel was en je geleerd hebt goed naar haar te kijken om te zien hoe de vlag erbij stond, kan dat een onbewuste trigger in je liefdesrelatie zijn als de ander veel onzekerheid laat zien en zoveel van je nodig lijkt te hebben.

Als we ons niet bewust zijn van wat we in onze jeugd hebben gemist van onze ouders, proberen we dat later nog te ‘halen’ in de partnerrelatie, maar een partner kan dit onvervulde kindverlangen onmogelijk goedmaken of invullen. Dat wat je partner in staat is om te geven heeft een heel andere kwaliteit als datgene wat je als kind nodig had. Dit kan leiden tot grote frustraties en ruzies waarin we zelden tegenover elkaar staan als volwassenen. Het zijn onze onvervulde kindsdelen die met elkaar vechten.
Als we onszelf en de patronen die we hebben ontwikkeld kunnen gaan zien in de context van onze opvoeding en de (onbewuste) liefde en loyaliteit naar onze ouders, wordt het makkelijker om oude, niet meer helpende patronen los te laten en meer vanuit onze volwassenheid te reageren in onze relatie.

Familieopstellingen

In onze coaching en trainingen gebruiken we familieopstellingen om zicht te krijgen op de invloed van het familiesysteem. Vaak wordt het dan helder welk gemis en welke pijn we ooit hebben weggestopt en welke zenuw er nog openligt in relatie tot een ouder of broer of zus. Dat geeft ruis op de lijn. Kijken en voelen hoe het voor je is geweest en de illusie loslaten dat je je geschiedenis nog kunt veranderen, maakt dat de ruis kan verdwijnen en je meer in verbinding kunt zijn met je partner.

Een spannende relatie in plaats van een relatie onder spanning

Vooral in stressvolle tijden, worden oude patronen, overlevings- en afweermechanisme getriggerd. Het afgelopen jaar is voor velen zo’n periode geweest. De pandemie en de gevolgen daarvan hebben veel impact gehad in veel contexten in ons leven. De partnerrelatie is er daar een van.
Het gevoel van onmacht en overgeleverd zijn aan een schijnbare willekeur aan regels bijvoorbeeld, kan ons onbewust doen herinneren aan onze kinderjaren, waarin we soms zo onmachtig waren om ons gezien, erkend en gewaardeerd te weten. Waarin er onvoldoende aan onze behoefte is voldaan en waarin we soms niets begrepen van de straffen of de beloning die ons ten deel viel. Wanneer dergelijke pijnpunten in ons leven onbewust blijven, kunnen ze in moeilijke tijden uitvergroot en heftig naar boven komen, een flinke stoorzender vormen in onze relatie en onze verbinding in het Hier en Nu in de weg staan.

Hoe kan de liefde blijven stromen

Een goede relatie is niet vanzelfsprekend. Huub Stapel laat in zijn theatershow ‘Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus’ al op een vermakelijke manier zien dat de verschillen tussen mannen en vrouwen (of het mannelijke en het vrouwelijke) het al niet makkelijk maken om elkaar te begrijpen, met elkaar te leven en een goede relatie in stand te houden. Velen blijken dat tot hun eigen grote frustratie niet te redden en het aantal scheidingen is met de jaren fors toegenomen.

In een beginperiode lijkt de liefde vanzelf te stromen. Er is tijd en aandacht voor elkaar en al het nieuwe en andere is spannend en leuk. Na verloop van tijd gaan we ook de minder leuke kanten van elkaar zien en komen de irritaties. We houden elkaar een spiegel voor en het is lang niet altijd gemakkelijk om daar in te kijken.We zijn geneigd de oorzaak van gedoe vooral bij de ander te leggen en willen de ander veranderen. Als die ander….dan komt het goed.
Als we de mogelijkheid verliezen om in contact te blijven en op een constructieve en liefdevolle manier met elkaar te blijven praten, verandert de eerst zo spannende relatie, in een relatie onder spanning.

Tijd om eens te kijken naar
 • Wat is er na een aantal jaren over van de bereidheid om te investeren in de relatie?
 • Weet je nog wel wat er in de ander omgaat?
 • Ken je en praat je over elkaars behoeften en verlangens?
 • Kan de liefde nog wel stromen?
Jong geleerd is oud gedaan

In elke relatie is het ook regelmatig zinvol om eens achterom te kijken. Onze persoonlijke geschiedenis heeft vaak veel meer invloed op de relatie dan we denken.
Wij hebben als kind goed gekeken naar hoe onze ouders of verzorgers zich bewegen in relaties en partnerschap. Over man- en vrouw-zijn, seksualiteit en relaties leren we onbewust al vroeg in onze jeugd. Onze ouders zijn een voorbeeld voor ons dat we wél of juist niét willen volgen. We krijgen expliciete, maar vooral ook veel impliciete boodschappen over wat goed en fout is. Dat heeft grote invloed op de manier waarop we later mogelijkheden vinden om de man of vrouw te kunnen zijn die we graag willen zijn.

Belangrijke gebeurtenissen kunnen grote invloed hebben op je relatie en ouderschap
Wanneer partners het geluk hebben dat hun kinderwens wordt vervuld en er kinderen komen, komt er nog een extra uitdaging bij. Soms gaat er zoveel tijd en aandacht naar de kinderen dat partners de aandacht voor elkaar vergeten. De vader- en moederrol en de vaak verstoorde nachten kunnen de (seksuele) relatie in gevaar brengen. Ook verhuizingen, verlies van baan, carrière maken, verzorging van oudere ouders, financiële problemen, puberende kinderen of overgangsklachten kunnen grote invloed hebben en er voor zorgen dat we elkaar kwijtraken.

Ieder ouder wenst dat zijn kinderen vrij en gelukkig op kunnen groeien.
Kinderen voeden zich uit de relatie met de ouders. Als het tussen de ouders niet lekker meer loopt, als er een voortdurende strijd of onderhuidse spanning is, heeft die ‘voeding’ zijn weerslag op de ontwikkeling van het kind. Kinderen voelen feilloos hoe het met hun ouders is en ‘weten’ soms eerder dan zij zelf, dat de relatie in gevaar is. Ze reageren op verschillende manieren. Sommigen gaan, zo klein als ze zijn, zich bemoeien met de relatie en gaan bemiddelen. Anderen gaan onhandelbaar gedrag vertonen, onbewust een manier om beide ouders naar hem of haar te laten kijken en ze zo bij elkaar te houden.

Een kind is voor 50% zijn vader en voor de andere 50% zijn moeder. Het is dan ook van het grootste belang dat een kind, wat er ook gebeurt, het gevoel heeft dat het van beide ouders mag blijven houden en dat het door beiden gezien wordt. Wanneer een kind, om welke reden dan ook, niet meer kan of mag houden van een van zijn ouders, wordt hij afgesneden van een van de wortels van zijn bestaan en verliest daarmee een deel van zijn kracht en levensenergie.

Ook al is de liefde tussen partners verdwenen, het ouderschap blijft voor altijd
Wat er ook gebeurt, de verplichting van gezamenlijk ouderschap blijft levenslang. Ook voor ex-partners die samen ouders zijn, is het van belang om op het gebied van gezamenlijk ouderschap hun kinderen buiten hun ‘gedoe’ te houden, met elkaar in verbinding te blijven, verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling en hun eigen ‘stenen’ op te ruimen zodat de kinderen daar niet over zullen struikelen.

Samengestelde gezinnen

Tot slot een van de grootste uitdagingen in deze tijd: Samengestelde gezinnen.
Is een scheiding goed verlopen en zijn ouders op een goede manier in verbinding, dan kan er op enig moment weer ruimte zijn voor een nieuwe relatie. Is dat eerste echter niet het geval, dan is de uitdaging groot voor de nieuwe geliefden. Praktisch gezien in verdeling van tijd en energie. Systemisch gezien in het vinden en innemen van je plek. Je krijgt met je nieuwe liefde, de kinderen uit de vorige relatie er extra bij.
Kan je van hen houden en als dat lastig is, hoe werkt dat dan in de relatie? Als je beiden kinderen uit een eerdere relatie meebrengt, hoe ga je om met eventuele verschillen die je ervaart tussen 'eigen' en kinderen van de geliefde?
Je kunt nooit de plek van de andere ouder innemen, en hoe kun je dan zorgen voor de kinderen van je nieuwe partner vanuit jouw eigen plek?
Genoeg vragen en uitdagingen in deze nieuwe samenstelling, maar wat ook hier nog eens extra geldt, is de mate waarin je 'volwassen' bent, op je eigen benen staat en rond bent met je geschiedenis. Heb je bijvoorbeeld vanuit een gemis van vroeger, veel waardering, erkenning en aandacht van je partner nodig, dan ligt jaloezie op de loer als zijn of haar kinderen vóór gaan. En kom je in die strijd terecht, dan bestaan er vaak enkel verliezers.
In een samengesteld gezin probeert men soms uit alle macht te harmoniseren wat eigenlijk niet echt te harmoniseren valt. Veel belangrijker is het dat ieder zich bewust is van zijn of haar plek!
Herken je de uitdagingen die hierboven beschreven worden en wil je onder andere met behulp van familieopstellingen inzicht opdoen, steviger op jouw plek staan en je kansen vergroten op een 'relatie in verbinding', dan ben je welkom in onze partnerworkshop.
Schermafbeelding 2020-08-29 om 16.12.38

Lavida Aalsmeer

de massagepraktijk van Jessica Buskermolen en de prachtige plek waar we onze trainingen geven

www.lavida-aalsmeer.nl

Wat verlichting kan brengen in lijf, lichaam en geest, is een heerlijke massage, een van de oudste vormen van heling. Doe jezelf of anderen een prachtig cadeau. Maak een keus uit de verschillende behandelingen die Jessica aanbiedt of vraag gewoon om een cadeaubon.

tco