78356954-C558-4EEE-94F0-1D4E36E722F6_4_5005_c

Loslaten en vastpakken

handen vriuj
Licht in de buitenwereld én in je binnenwereld
Het einde van het jaar nadert. De Germanen vierden in deze tijd hun midwinterfeesten waarbij het boze werd verjaagd en het licht werd begroet. Wij begroeten dat licht door het ontsteken van kaarsen, lichtjes in de kerstboom of uitbundige licht in en aan het huis. Maar hoe zit het met het licht in onszelf?

Nu we ook deze Kerst weer in lockdown gaan en donkere scenario’s worden geschetst, is het belangrijk om in onszelf het licht te voeden en brandend te houden. Om in deze tijd waarin zoveel onduidelijk en onzeker is, houvast en vertrouwen in onszelf te kunnen vinden. Dat vraagt een investering op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en een vorm van ‘spirituele discipline’. Je kunt wel wéten wat goed voor je is, maar hoe blijf je daar ook vorm aan geven? Hoe laat je los wat niet meer helpend is? Hoe pak je vast en versterk je wat je wél helpt? Hoe zorg je dat je het vuur van nieuwe, gewenste patronen brandend houdt en niet laat uitdoven tot een klein waakvlammetje?

Ook in 2022 hopen wij weer volop te mogen bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en je mogelijkheden om je leven te verlichten. Naast de vertrouwde training en coaching hebben we ook nieuwe dingen in ons programma om je te helpen om jouw vuurtje op te stoken, je te ondersteunen en te inspireren door je bijvoorbeeld
  • nog bewuster te maken van de invloed van jouw overtuigingen en gedachten en of deze je naar het licht of naar het donker doen bewegen
  • het onderscheid te leren maken tussen wat van jou is en wat van de ander, je grenzen leert voelen en aangeven en teveel genomen verantwoordelijkheid leert loslaten
  • te leren richten op oplossingen i.p.v. problemen en op dat wat je wél wilt
Wat onszelf licht brengt
We hebben zelf ook een aantal belangrijke persoonlijke keuzes gemaakt die in ons leven licht brengen en het mogelijk maken om ons nog meer te richten op waar wij jullie, onze cliënten en cursisten, het beste in kunnen ondersteunen op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling.
Marianne heeft het therapeutische stuk van haar werk, vergoed vanuit de zorgverzekeraars, laten vallen. In plaats van op het curatieve vlak (behandeling gericht op genezing), ligt de focus nu vooral op de preventieve zorg.
Lidwien heeft na 21 jaar het instituut waar zij training en opleiding gaf, vaarwelgezegd. Ze kiest volledig voor het werken met kleine groepen en haar Systemisch Werktheater.
Jessica heeft haar energetisch werk uitgebreid met Energetische Coaching en Verzamelpuntcorrecties. Op haar website, www.lavida-aalsmeer.nl, vind je meer informatie hierover.
Grote veranderingen die ervoor zorgen dat er voor ons nog meer ruimte komt om te doen waar we goed in zijn en blij van worden en waarvan we hebben ervaren dat het ‘zoden aan de dijk zet’.

training & coaching

Vanuit een holistische visie brengen we in de coaching met cliënten knelpunten in kaart en gaan op zoek naar onderliggende oorzaken. Vragen kunnen liggen in de sfeer van (partner)relaties, familiethematiek, verlies, zingeving en werk.
Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat deelname aan een groepstraining het persoonlijke ontwikkelingsproces aanzienlijk kan versnellen en de kans op blijvende veranderingen vergroot. Je leert veel van elkaar, vindt herkenning en erkenning bij elkaar en biedt elkaar ondersteuning in de inspanning die (gedrags)verandering van je vergt.

Ook komend jaar bieden we beide aan en werken we op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau, met o.a. Communicatievaardigheden, Systemisch werk (familieopstellingen), Mindfulness, Oplossingsgericht- en lichaamswerk.

Systemisch Werken met de werkvorm familieopstellingen vormen een belangrijk onderdeel van de training. Het geeft je zicht op je overlevingsstrategieën en afweermechanismen die in je jeugd gewenst of zelfs noodzakelijk waren, maar nu je vitaliteit belemmeren. Wat de methode zo krachtig maakt is dat het niet blijft bij theoretische kennis, maar dat de veranderingen op een diep niveau gevoeld en ervaren worden. Ineffectieve patronen kunnen dan losgelaten worden en de vitale levenskracht kan weer stromen.

De vitaliteitstraining Levenskunst heeft onze cursisten inmiddels al 15 jaar gereedschap in handen gegeven om beter om te kunnen gaan met de grote thema’s die zij in hun leven tegenkomen. De Eigen Wijsheidtrainingen, een vervolg hierop, hebben inmiddels ook hun vaste plek in ons programma gevonden.
Hieronder vind je ook nieuwe onderdelen in ons programma die je kunnen helpen met loslaten en vastpakken en je leven leuker en lichter kunnen maken.
Een mooi cadeautje aan jezelf misschien in 2022?!

Agenda voorjaar 2022

agenda
VITALITEITSTRAINING LEVENSKUNST

Vrijdag en zaterdag 4 en 5 februari, 4 en 5 maart en vrijdagavond 25 maart:

Wanneer je net het pad van persoonlijke ontwikkeling bent ingeslagen, is dit een prachtige training voor jou. Een oud, vertrouwd en beproefd onderdeel in ons traingingsaanbod dat je helpt om met meer stevigheid en vertrouwen in het leven te staan.

meer info op www.tco-aalsmeer.nl
Aanmelden op info@tco-aalsmeer.nl

EIGEN WIJSHEIDTRAINING 'CHAKRA'S'

Vrijdag 22 t/m zondag 24 april, vrijdag 13 mei:

Na de vervolgtrainingen 'Een bezield leven', 'Vergeving' en 'Levenslessen', bieden we dit jaar een nieuw onderwerp dat van grote invloed is op je leven en welzijn. Chakra's zijn belangrijke energiecentra in je lijf. Het woord betekent letterlijk 'wiel'. Om je in balans, gezond en vitaal te kunnen voelen, is het belangrijk dat de 7 wielen van energie vrijuit kunnen stromen in het lichaam.

Aanmelden op info@tco-aalsmeer.nl

EIGEN WIJSHEIDTRAINING 'EEN BEZIELD LEVEN'

Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei, vrijdag 8 juli:

Als je je ziel en authenticiteit ziet als jouw innerlijk kompas, dan zou je jezelf op beslissende momenten de vraag kunnen stellen: word ik nu gestuurd vanuit mijn innerlijk kompas of vanuit de opgelegde normen en waarden, wijsheden en waarheden uit mijn omgeving. Alleen al de vraag maakt je bewust van het feit dat er een verschil is.

Aanmelden op info@tco-aalsmeer.nl

(FAMILIE)OPSTELLINGENAVONDEN

Donderdagavond 17 februari, 17 maart en 28 april:


Je loopt tegen iets aan waar je graag met behulp van een opstelling naar wilt kijken. Dat kan op deze avonden. De avond gaat door met minimaal 10 deelnemers, waarvan er 2 een thema kunnen inbrengen.
Voor oud-deelnemers aan een van onze trainingen, maar ook geschikt voor 'nieuwkomers' die de kracht en de zachtheid van familieopstellingen willen ervaren.

Deelnemer (toeschouwer / representant): 35 euro, Thema inbrengen: 75 euro.
Aanmelden op info@tco-aalsmeer.nl, tot 10 dagen voor de geplande avond.

SYSTEMISCH WERKTHEATER

Zondagmiddag 27 maart

Lidwien van den Broek en Kai von Rosenberg nemen je mee in een programma met nieuwe liedjes, gedichten en sketches over universele levensthema's die een lach en een traan tevoorschijn zullen toveren. Zet deze middag vast in je agenda. Op een later moment krijg je meer informatie.

INSPIRERENDE WHATSAPP-GROEP

Het hele jaar door!


Vind je het fijn om in een groep met gelijkgestemden, elkaar te inspireren en te motiveren en mooie informatie met elkaar te delen? Dat zou een prachtige ondersteuning kunnen zijn in je bewustzijnsontwikkeling. We willen graag van je weten of je geïnteresseerd bent en horen het graag van je: info@tco-aalsmeer.nl

- Voelen hoe het met je gaat -

feelings
We verkeren al lange tijd in een crisis. We vinden van alles van hoe die crisis gemanaged wordt en we staan vaak lijnrecht tegenover elkaar waar het gezichtspunten of meningen hierover betreft. Over één ding kunnen we het misschien wel eens worden: we hebben een eigen verantwoordelijkheid waar het onze gezondheid betreft.
Wat kunnen we er zelf aan doen om de kans op een goede gezondheid te vergroten?

Bij TCO bieden we inmiddels 25 jaar training en coaching dat daarbij helpt. Als je ver over je grenzen bent gegaan, ben je welkom om te leren hoe je je grenzen kunt gaan voelen en aan kunt gaan geven. Nog mooier is het natuurlijk om te voorkomen dat je in die situatie terecht komt en te leren hoe je op een zo’n prettig mogelijke en vitale manier je leven kunt leven. Om je bewust te worden van wat je stuurt in wat je doet en als dat niet voor je werkt, te ontdekken hoe het anders kan. Om je gevoelens te leren duiden en je behoeften te ontdekken.

Als je werkelijk voelt en beseft hoe het met je gaat en waar je behoefte aan hebt, dan is de kans groter dat je gezond blijft

Ooit kwam er een leerkracht voor coaching die gekscherend verzuchtte dat het fijn zou zijn als de kinderen hun lijven thuis konden laten en alleen met hun hoofd naar school zouden komen. Daar kon ze dan van alles instoppen. Die kinderlijven bewogen de hele dag en ze werd er stapelgek van.
Ze had burn-out klachten en ik vroeg haar of ze haar eigen lijf wél mee de klas innam, of dat ze dat soms ook liever thuisliet.
‘Nu ja’, zei ze, ‘ik laat het niet echt thuis natuurlijk, want ik zit er gewoon in, maar dat lijf zit me de laatste tijd erg in de weg en om te kunnen blijven functioneren, probeer ik me er maar zo weinig mogelijk van aan te trekken’.

Tsja, dat lijkt een oplossing, maar dat is het op de langere termijn natuurlijk niet.
Je zo weinig mogelijk van je lichaam aantrekken, dat is misschien wel het beste recept voor een fikse burn-out.

NIET-VOELEN IS EEN OVERLEVINGSMECHANISME
Soms is niet-voelen heb beste wat je op dat moment kunt doen. Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor we bewust, maar vooral ook onbewust besluiten dat we niet meer willen voelen. Bijvoorbeeld als ervaringen voor ons als kind te groot of te pijnlijk waren. Als we in een onveilige situatie verkeerden. Dan wordt er een overlevingsmechanisme in gang gezet. Niet meer voelen is één van die mechanismen.
We zetten onbewust het GEVOEL op slot en zijn naar het veilige HOOFDkwartier gevlucht, om van daaruit te gaan controleren en regisseren.
Heel helpend op dat moment, maar niet meer in een tijd dat je niet meer in gevaar bent en je niet meer een onmachtig klein kind bent. Zo’n patroon kan echter zo sterk zijn, dat het onbewust het belangrijkste patroon in je leven blijft.

Als je als kind naar je kamer vluchtte als papa en mama heftige ruzies hadden, was dat toen heel helpend. Als je nu als volwassene geneigd bent elke confrontatie uit de weg te gaan en ‘naar je veilige kamer te vluchten’, is dat helemaal niet helpend meer. Als je dan nog steeds het gevoel op slot hebt en leeft vanuit je hoofd, heet dat: Overleven.
Op die manier schakel je het belangrijkste instrument uit om je te laten weten hoe het met je is: je LIJF. Dat lijf dat daar de hele dag signalen over geeft met bijvoorbeeld spieren die aanspannen, een hart dat bonkt, een ademhaling die hoog zit, pijn in je schouders. Je lichaam vertelt je hoe het met je gaat en waar je behoefte aan hebt. Thuis zijn in je lijf en voelen wat daar gebeurt is dus van groot belang om goed voor jezelf te kunnen zorgen en in plaats van te overleven, veel meer te LEVEN.

Een gevoel is een signaal en niet hetzelfde als DE werkelijkheid. Het vertelt wel iets over JOUW werkelijkheid

Gevoelens zijn er om gevoeld te worden. Ze vertellen je bijvoorbeeld over hoeveel je van iemand houdt of hoeveel pijn het doet om iemand te missen waarvan je houdt. Ze vertellen je dat je behoefte hebt aan veiligheid en geborgenheid, een arm om je heen of een vriendelijk woord. Ze vertellen je hoe trots je bent als iets wat zo moeilijk leek, je is gelukt. Ze laten je merken dat iemand jouw grens is overgegaan in de vorm van boosheid of verdriet of dat je zelf iets hebt gedaan wat niet handig of wenselijk was in de vorm van een schuldgevoel.

PRIMAIRE GEVOELENS
Wanneer je die gevoelens werkelijk kan voelen en kan uiten op het moment dat ze aan de orde zijn, dan kunnen ze zorgen voor constructief handelen in situaties. We noemen dit ook wel primaire gevoelens. Ze zijn passend bij de gebeurtenis en niet overdreven of dramatisch. Het zijn gevoelens die je versterken en in je kracht houden, die ervoor zorgen dat je iets goedmaakt, uitpraat of afrondt.
Mensen in de omgeving vinden het ook prettig als iemand zijn primaire gevoelens laat zien. Omdat ze passen bij wat er aan de hand is, kunnen ze het begrijpen en met iemand meevoelen. Het vergroot ook het gevoel van veiligheid als iemand aan de buitenkant kan laten zien wat er van binnen is en dat er dus geen dubbele boodschappen worden gegeven. Als je in contact bent met je primaire gevoelens, kun je situaties doorleven en voel je je daarna weer vrij om verder te gaan en niet te blijven hangen in oude pijn, oud verdriet of wrok.

Als een kind huilt zijn we geneigd het te troosten door te zeggen: ‘Stil maar’. Om in contact te kunnen blijven met hun primaire gevoelens, is het belangrijk dat wij onze kinderen leren dat hun gevoel er mag zijn en dat het ook altijd weer over gaat. Gevoelens hebben een begin en een eind.
Als een kind zich naar, verdrietig of bang voelt, heeft het behoefte aan erkenning en steun en aan het vertrouwen dat het weer voorbij gaat. Als het voorbij is, kan het weer vrolijk en blij zijn en spelen. Dan kan het weer leuke dingen doen, weer plezier hebben en de liefde weer ervaren.
Je zou dus ook kunnen zeggen: ‘Kom hier, dan houd ik je vast zolang je moet huilen. En als het straks over is ga je weer lekker spelen’.
Ook als een kind zich gefrustreerd voelt en het gevoel heeft dat het niets kan, heeft het een ouder of verzorger nodig die zegt: ‘Als het straks over is, dan laat je me zien wat je kan en ik zal je helpen’. Zo leert een kind dat er een verschil is tussen gevoel en werkelijkheid.
Ademhalen helpt om te voelen en om het gevoel ook weer te laten verdwijnen als het zijn werk heeft gedaan.

Veel volwassenen hebben zelf geen idee hoe ze om moeten gaan met heftige gevoelens. Ze zijn er bang voor of hebben geleerd dat ‘echte kerels’ niet huilen. Ze doen het met de mogelijkheden die ze hebben en geven daarmee het voorbeeld aan de kinderen.
Kinderen kunnen zo ervaren dat gevoelens mogen worden gevoeld en geuit, maar ook hoe ze worden weggestopt, weggewerkt of weggedronken.

SECUNDAIRE GEVOELENS
Als een kind niet de ruimte voelt om zijn gevoelens te kunnen of te mogen laten zien, kan het al heel vroeg een sociaal masker opzetten en van buiten een lach laten zien, terwijl het van binnen huilt.
Primaire gevoelens worden naar de achtergrond gedrukt en worden in de loop der tijd secundaire gevoelens. Dat gebeurt ook als iets te moeilijk is om werkelijk onder ogen te zien en te pijnlijk is om te voelen. Op die manier echter kan een gevoel zijn werk niet doen en blijft het in veel gevallen bestaan. Dat uit zich in terugkerende verhalen die iemand soms kan vertellen over wat hem is overkomen en waarvan anderen zich afvragen wanneer dat nu eens klaar is. Waar anderen in het geval van primaire gevoelens empathie kunnen voelen, zorgt dit voor irritatie en ongeduld.

Secundaire gevoelens kunnen ook wat opleveren. De aandacht of het medelijden van anderen kan er onbewust voor zorgen dat iemand het in stand houdt. We noemen dat ook wel ‘tweede winst’.

We leren te doen zoals anderen, dat betekent dat als moeder in een secundaire beweging zit, het kind hetzelfde leert te doen. Zo kan het een patroon worden dat van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Een familieopstelling is een manier om iemand vanuit de secundaire beweging, weer terug te brengen naar de primaire beweging. Pas als je de realiteit onder ogen ziet, kun je de primaire gevoelens die dan naar boven kunnen komen echt gaan verwerken.

SYSTEMISCHE GEVOELENS
Een derde type gevoelens zijn de systemische oftewel overgenomen gevoelens. Dat zijn gevoelens die je ervaart als van jezelf, maar die eigenlijk bij iemand anders horen.
Kinderen zijn bijvoorbeeld heel goed in het overnemen van gevoelens van hun ouders.

Als een moeder een masker opzet om haar verdriet over iets in de geschiedenis niet te laten zien, kan een kind het onbewust overnemen en de taak op zich nemen om het verdriet zichtbaar te maken. Het kind voelt verdriet terwijl er in zijn leven geen reden tot verdriet is. De invloed van eerdere generaties in een systeem kan groot zijn. Een kind kan in het heden schuld voelen die oorspronkelijk thuis kan horen bij een grootouder of zelfs bij overgrootouders. Als zij bijvoorbeeld ‘fout’ geweest zijn in de oorlog en hun schuld niet hebben genomen, kan een kleinkind dit alsnog voor hen gaan doen om zo balans te brengen in het systeem.

Zoals je je eigen gevoelens kunt verwerken, kun je dat niet met systemische gevoelens. Ze zijn niet echt van jou, dus jij bent niet degene die er iets aan kan veranderen. En als je je er niet van bewust bent dat je hiermee de verantwoordelijkheid hebt genomen voor iets dat niet van jou is, geef je het voor je het weet weer door aan de volgende generatie.
cccf099a-4e4d-4209-8d58-8e61bb3d85aa
Schermafbeelding 2020-08-29 om 16.12.38

Lavida Aalsmeer

Massage en energetische coaching

www.lavida-aalsmeer.nl

Lichaam, geest en ziel zijn voortdurend in wisselwerking met elkaar. Gezond zijn en blijven vraagt om een continue balans. Met een energetisch coach consult of - massage kan Jessica je vanuit gevoel en afgestemd op jouw hulpvraag, ondersteunen en begeleiden naar jouw persoonlijke groei en balans. Vaak vraagt dit om verandering. Leren voelen en luisteren naar wat jouw lichaam, hart en ziel je te vertellen hebben. Inzicht kan leiden tot bewustwording, acceptatie en uiteindelijk tot loslaten.

Relax the mind, Renew the body, Revive the soul
35002ef8-c22b-47e1-8c7c-03f0a67abda1