Psychosociale therapie

Er kan van alles aan de hand zijn in jouw leven. Het kan zo zijn dat er te veel op jouw bord terecht is gekomen, of dat je te veel ballen in de lucht hebt gehouden en je nu letterlijk en figuurlijk vastzit. Je voelt je opgebrand en aan het einde van je latijn. Dat kan het moment zijn dat je de hulp in roept van een psychosociaal therapeut. Samen met de therapeut ga je op zoek naar de oorzaken van jouw disbalans en naar de mogelijkheden om je leven weer op de rit te krijgen. In veel gevallen blijkt het dan niet alleen over externe oorzaken te gaan (hoge werkdruk, scheiding, verlenen van mantelzorg, ingrijpend verlies meemaken etc), maar ook over interne oorzaken (zoals perfectionisme, moeite met grenzen stellen en bewaken en willen voldoen aan de verwachtingen van anderen). Marianne Buskermolen kan jou met haar brede aanbod en jarenlange werkervaring helpen overzicht te krijgen en weer te leren varen op jouw innerlijk kompas. Ze biedt jou alle ruimte om zaken te verwerken, je probleemoplossend vermogen te vergroten, en te ontdekken wie jij werkelijk bent en waar jij voor staat.

Vergoeding: Sommige zorgverzekeraars vergoeden een deel van psychosociale therapie omdat Marianne is aangesloten bij de RBCZ en de VIV.

Vergoeding komt dan uit het ‘alternatieve potje’.
Kosten: €60,- duur sessie 45 minuten 

Meer over de behandelmethoden kun je vinden bij de info over Marianne Buskermolen over ons

Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico of eigen bijdrage

Kijk hier of jouw zorgverzekeraar er bij zit.

De ervaring leert dat veel verzekeraars die niet op de lijst staan soms ook vergoeden, dus informeer van te voren bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt. Indien je van te voren contact opneemt met je zorgverzekeraar, geef dan aan dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV en de RBCZ. Je krijgt van Marianne na afloop van een behandeling een factuur om te declareren.

Betaling
Betaling gaat via een digitaal factuur.
Bij annuleren van een afspraak binnen 24 uur voor aanvang, wordt de helft van de sessie in rekening gebracht.
Verplaatsen of annuleren van consulten is altijd mogelijk.

Openingstijden
werkdagen Marianne: maandag, woensdag, donderdag tel:06 23545717
werkdagen Karin: dinsdag en vrijdag te: 06 20360322

Klachten
Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden.
Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar met mij te maken.
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan deze worden gemeld bij de beroepsvereninging de VIV.
Download de drie stappen van de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg):

Download hier voor het Klachtenformulier-client:

Privacy

De behandelaar doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de
behandelaar zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens.
Bovendien zal de behandelaar ervoor zorgen dat onbevoegdengeen toegang hebben tot uw gegevens.
De behandelaar heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Meer informatie over de Privacy wet (AVG)?
Klik op privacy link -> Privacy-document

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Als coach en therapeut ben ik verplicht het stappenplan te volgen wanneer er vermoedens
zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Meldcode