Psychosomatische therapie

Psychosomatische therapie is bestemd voor mensen met stress gerelateerde klachten. In de behandeling door de psychosomatische therapeut staat de wisselwerking tussen psyche (geest) en lichaam (soma) centraal.

Stress is een vorm van spanning. Om optimaal te kunnen presteren hebben we een bepaalde mate van spanning en dus stress nodig. Positieve stress is bijvoorbeeld de spanning die een plezierige gebeurtenis oproept, zoals voor een wedstrijd of voor een andere uitdagende activiteit.
De problemen ontstaan pas wanneer de eisen die aan jou worden gesteld of die je aan jezelf stelt, groter zijn dan wat je aankunt. Het evenwicht tussen de factoren die spanning veroorzaken, stressoren, en jouw mogelijkheden om stress te voorkomen of er mee om te gaan, slaan door naar de verkeerde kant. 
Gevoelens van stress, angst en verdriet kunnen zich dan vastzetten in je lichaam en tot klachten leiden. Mensen gaan dan letterlijk ‘gebukt’ door het leven, ‘lopen zichzelf voorbij’ of ‘nemen te veel op hun nek’. Ook onverwerkt verlies zoals het verlies van een dierbare, van gezondheid of van werk, kan leiden tot lichamelijke klachten. 

Psychosomatisch therapeut Karin Verreussel heeft met haar jarenlange ervaring en breed aanbod van therapievormen, ruime mogelijkheden om jou er weer bovenop en in je kracht te helpen.

Openingstijden
werkdagen Marianne: maandag, woensdag, donderdag tel:06 23545717
werkdagen Karin: dinsdag en vrijdag te: 06 20360322

Verwijzing en vergoeding
Verwijzing vindt plaats via de huisarts of specialist, maar je kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken voor een intake. Psychosomatische oefentherapie Cesar/Mensendieck wordt in de meeste gevallen vergoed via de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraars.
Meer over de behandelmethoden kun je vinden bij de info over Karin Verreussel. over ons