Vergoeding door de zorgverzekering

Kwaliteit en controle
Ik ben  BZC®- register therapeut en aangesloten bij de beroepsvereniging VIV(Vereniging Integrale Vitaliteitkunde). De RBCZ bewaakt de kwaliteit van de therapeuten die werkzaam zijn in de complementaire zorg, door middel van een klacht en tuchtrecht, vastgelegd in het TCZ(Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg). De VIV is in het bezit van het KIWA-Keurmerk Complementaire Zorg.

Voor jou betekent dit dat je van mij een integere, verantwoorde en veilige manier van begeleiding mag verwachten.

Voor de behandeling of therapie dien je een zogenaamd informed consent (verklaring of overeenkomst) te ondertekenen.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. Lees hier verder over deze meldcode.

Vergoedingen
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de kosten vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet ten koste van je eigen risico of eigen bijdrage

Kijk hier of jouw zorgverzekeraar er bij zit.

De ervaring leert dat veel verzekeraars die niet op de lijst staan soms ook vergoeden, dus informeer van te voren bij je zorgverzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt. Indien je van te voren contact opneemt met je zorgverzekeraar, geef dan aan dat je een behandeling wilt gaan volgen bij een therapeut die is aangesloten bij de VIV en de RBCZ. Je krijgt van mij na afloop van een behandeling een factuur om te declareren.

Mijn praktijk is gecertificeerd en geaccrediteerd bij:

  • Beroepsvereniging de VIV (Vereniging integrale Vitaliteitkunde)
    Registratienummer 1907357A
  •  Overkoepelend orgaan de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) Licentie nr. 505099R
  • Ingeschreven bij de TCZ ( Toezicht en het College van Beroep) deze bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg.
  • Vektis met AGB-code praktijk 07008500
  • AGB zorgverlener-90-043678
  • KVK nr. 34342607